26 marzo 2018

Contributi abbatimento canoni di locazione - prispevki za znižanje najemnin


Il Comune di Doberdo’ del Lago indice un concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi ai:

  • Ø conduttori per il pagamento dei canoni di locazione
  • Ø proprietari che mettono a disposizione alloggi di proprietà

Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 30/04/2018.

Informazioni, copia del bando e i moduli di domanda sono in distribuzione presso la sede Comunale di Doberdo’ del Lago Via Roma, 30 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 10.00 ed il lunedì anche dalle 14.30 alle 16.00 o scaricabili dal sito web www.doberdo.it

 

 

 

 

 

Doberdobska občina razpisuje javni natečaj za dodeljevanje dodatnih prispevkov:

  • Ø najemnikom za plačevanje najemnin
  • Ø osebam, ki dajo na razpolago prej nenajeta stanovanja v lasti,

Rok za predložitev prošenj zapade ob 12. URI dne 30.04.2018.

Pojasnila, prepis razpisa in predvideni obrazci so na razpolago na doberdobskem županstvu, Rimska ulica, 30, od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure in ob ponedeljkih tudi od 14.30 do 16.ure, oziroma na občinski spletni strani www.doberdob.it