26 marzo 2018

Nuova modalità di invio avvisi TARI-IMU-TASI : invio via e-mail - Nov način pošiljanja obvestil o plačilu davka TARI-IMU-TASI: pošiljanje po elektronski pošti


 

Si informa che da quest’anno è possibile ricevere gli avvisi di pagamento relativi ai tributi comunali (TASSA RIFIUTI TARI, IMU E TASI ) tramite posta elettronica, pertanto tutti i contribuenti interessati possono comunicare il proprio indirizzo e-mail compilando l’apposito modello che deve essere restituito all’u fficio tributi:  

  Attenzione: l’attivazione del servizio esclude automaticamente l’invio cartaceo (via posta ordinaria). Il contribuente è consapevole che dovrà provvedere alla stampa dell’avviso e dei modelli di pagamento in formato cartaceo per la conservazione, la registrazione contabile e l’e sibizione della stessa in caso di controlli e accertamenti, in conformità ai relativi obblighi di Legge.

 

°°° // °°°

Obveščamo, da je z letošnjim letom možno prejemati obvestila o plačilu občinskih davkov (DAVEK NA ODPADKE – TARI, IMU in TASI) prek elektronske pošte, zato lahko vsi zainteresirani davkoplačevalci sporočijo svoj naslov elektronske pošte z izpolnitvijo ustreznega obrazca, ki ga je treba vrniti davčnemu uradu:

Pozor: pošiljanje obvestil v elektronski obliki izključuje prejemanje papirnatih obvestil (po navadni pošti). Davkoplačevalec bo moral natisniti obvestilo in položnice za plačilo v papirnati obliki za potrebe shranjevanja, vknjižbe in dokazovanja v primeru kontrol ali preverjanj, skladno z zakonskimi določili.