Fotografije

ODPRTA UPRAVA
OGLASNA DESKA
OVEROVLJENA ELEKTRONSKA POŠTA - OEP

Area Riservata

Obvestila

AVVISO RELATIVO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI

AVVISO RELATIVO ALL’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI (CIG: 7472604BE3)  TRAMITE PIATTAFORMA EPROCUREMENT "eAppaltiFVG"

[ sledi ]

Varianta št. 11 k S.O.P.N. (Splošnemu občinskemu prostorskemu načrtu). Odobritev v skladu z 9. odstavkom 63. bis člena DZ št. 5/2007 z n.s.d.

S sklepom Občinskega sveta št. 2 je bila odobrena Varianta št. 11 Splošnega občinskega prostorskega načrta.

[ sledi ]

PRISPEVKA ZA OSKRBO Z VODO

Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev prispevka za električno energijo oziroma ogrevanje, bodo s 1. julijem 2018 lahko vložili prošnjo za izplačilo prispevka tudi za oskrbo z...

[ sledi ]

SKLIC OBČINSKEGA SVETA

Seja občinskega sveta, ki bo na občinskem sedežu, v ČETRTEK, 28. APRILA 2016, OB 19. uri, za obravnavo sledečih točk dnevnega reda:   Odobritev zapisnika seje...

[ sledi ]

Deželni otroški dodatek in spodbuda za zaposlovanje žensk

Od 5. aprila lahko imetniki Družinske kartice oddajo vlogo z izpolnitvijo obrazca (ki je objavljen na spletni strani dežele http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-ca...

[ sledi ]